Početna stranica   I   Kontakt   I   Mapa sajta  I      I   English   I      I   
 

 


NIKOLA TESLA     TESLINA DOKTRINA     CENTAR TESLA     VESTI     UKLJUČI SE     INFOVALUE

Teslina doktrina

 
  Istinska održivost
  Socijalni problemi
  Moralni problemi
  Duhovni problemi
 
 

Tesla o duhovnim problemima čovečanstva

Kao što materijalni svet poznajemo samo kad tačno imenujemo njegove pojave njihovim osobenim merilima, tako ćemo velike ljude pronaći kad na njihova dela primenimo tačna merila. Svet je pogrešno vaspitan da se divi svakom uspehu i svaki privremeni i često opaki uspeh naziva veličinom. Koliko mladih ljudi sa zanosom sanjaju da budu veliki osvajači, nasilnici, koji su mnogi proglasili za velike, a ne mogu da vide da su to negativne vrednosti i da se veličina nalazi u sasvim suprotnom pravcu.”

“Veliki je čovek onaj koji svojim umnim darovima i sposobnostima natkriljuje ostale ljude, koji kao što pčela prikuplja med, prikuplja ZNANJE i otkriva NOVE ISTINE, ali sve to kruniše LJUBAVLJU PREMA ČOVEČANSTVU da mu pomogne da što pre izađe iz beda koje ga pritiskuju: STRAHA, GLADI, NEZNANJA, BOLESTI. Nisu veliki oni koji ponižavaju čoveka, već oni koji ga uzdižu, koji obogaćuju njegovo DUHOVNO NASLEDSTVO i time pomažu njegovoj DUHOVNOJ SREĆI.”

(Iz članka koji je Vladislav Savić objavio nakon razgovora sa Teslom u Njujorku 1919. godine. Članak je objavljen na srpskom jeziku u časopisu “Tesla” 1951.godine, a preštampan u knjizi “Nikola Tesla i njegovo vreme”, Toronto 2005, izdanje Istočnika)


ISTINSKO PROSVETLJENJE

“Vrlo je teško naći čoveka koji ima sve tri kvalifikacije: ZNANJE, PRAVIČNOST i NESEBIČNOST.”

(Iz pisma Tesle njegovom nećaku Nikoli Trbojeviću 21.novembra 1928.godine)


ISTINSKA KULTURA

“Aristotel je učio da u vasioni postoji nepokretna “entelehija” koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut. Isto tako ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro od kuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kada pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to LEPOTA i SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost, jer se sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji.”

(Iz teksta “Nikola Tesla, naš prvi veliki ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama”, autora Vladislava Savića, objavljenog u časopisu “Tesla”, 1951. godine)


IDEALI

“Svako od nas mora imati ideal koji ga pokreće i zadovoljava, ali taj ideal ne sme biti materijalan. To može biti religija, umetnost, nauka, šta god deluje kao nematerijalna snaga.”

“Savremen mlad čovek koji želi svetlu budućnost treba naporno da radi na realizaciji svojih ideala bez obzira na materijalni cilj.”

“Bez nade nema zadovoljstva u nauci i sve dok čovek nema ideala ne može biti srećan. Religiozni ideal je veoma blagorodan i čini se da su veliki reformatori, koji su davno postavili pravila ponašanja, bili u pravu u svom zaključku da su mirna egzistencija i kontinualno napredovanje čovekovo u suštinskoj zavisnosti od koncepcije Boga.”

(Iz Teslinog dela “Problem povećanja ljudske energije”, 1900. godina)

 

.....................................................................

 

[ Na vrh stranice ]
Bookmark and Share
   
   
   
 

 

Početna stranica    I    Kontakt    I    Mapa sajta   I        I      
    Centar za promociju održivog znanja i razvoja "Centar Tesla"